toggle menu

Etkinlikler

 


Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim


PEK Okulları`nda temel amacımız çocukların akademik başarıları yüksek, kendileri ve başkaları hakkında olumlu düşünen, karşısındakine saygılı, sosyal becerileri gelişmiş, etrafının farkında olan, üreten ve ürettiklerini rahat bir şekilde dile getiren bireyler olmasını sağlamaktır. Çocukların duygusal açıdan sağlıklı gelişmeleri için kendilerini tanımalarına yardımcı olmakta ve bu konuda yapabilecekleri şeyleri söyleyerek onlara destek olmaktayız. Hayatlarının her aşamasında başarılı olmaları ve kendilerini iyi hissetmeleri için onlara her türlü imkanı sağlamaktayız.


Dil ve iletişim gelişimi


Programımızdaki en önemli noktalardan biri de dil gelişimidir. Amacımız çocukların öncelikle kendi dillerinde kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır. Sonrasında farklı dillerde dinleme ve iletişim kurmalarını öğrenmelerini amaçlamaktayız. Dil, oyun ve günlük aktiviteler içerisinde geliştirilmektedir. PEK Okulları’nda çocuklarımıza kendine güvenen konuşmacılar ve dinleyiciler olarak yetişmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamaktayız.


Sayılar ve problem çözme


Çocukların küçük yaşlarda çevresi ile iletişim kurarak sayıları, şekilleri, ölçmeyi sevmesi önemlidir. Çocukların problem çözme anlayışlarını geliştirmek için onları cesaretlendirmekteyiz. Keşfederek, zevk alarak öğrenip uygulama yapabilecekleri ortamlar sayesinde gelişimlerine katkıda bulunmaktayız. Amacımız matematiği anlamlı ve eğlenceli bir şekilde öğretip çocukların öğrenmeye olumlu yaklaşmalarını sağlamaktır.


Bilgi ve dünyayı anlama


Çocukların, meraklarını tatmin etmelerini sağlayacak fırsatlara ihtiyaçları vardır. Biz onlara çeşitli aletler ile çalışmalarını, farklı insanları tanımalarını, bitki ve hayvanları doğal ortamlarında incelemelerini sağlayacak geziler düzenlemekteyiz. Çocukların meraklı olmalarını, soru sormalarını, çevreleri hakkında hevesli olmalarını desteklemekteyiz. Bu sayede çocuklar dünyayı tanımak için gerekli olan bilgi, beceri ve anlayışı geliştirmektedirler.


Fiziksel gelişim


Çocuklar birbirleri ile oynadıkları ve hareketli oldukları sürece fiziksel gelişim sağlamaktadırlar. Çocuklara sağlıklı yemek seçimleri yapmanın ve fiziksel aktivitenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktayız. PEK Okulları’nda çocukların içeride ve dışarıda yapacakları düzenli aktiviteler sayesinde fiziksel gelişimlerini destekleyecek sağlıklı ortamlar hazırladığımıza inanıyoruz.


Yaratıcı gelişim


Çocuklara yaratıcılıklarını geliştirmek için en iyi fırsatları vermekteyiz. Okulumuzda sanat ve proje hazırlayabilecekleri büyük oyun alanları bulunmaktadır. Bu sayede çocuklar araştırabilecekleri, deney yapabilecekleri, duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri mekan ve zamana sahip olabileceklerdir. Değişik sanatsal faaliyetler, müzik, dans ve hareket, yaratıcı oyunlar, matematik, teknolojiden yararlanabilecekleri ortamlarda eğlenerek öğrenmelerine imkan sağlamaktayız.