toggle menu

Dersler

Misyonumuz ve Vizyonumuz


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, özgüveni gelişmiş, global ahlaki değerleri içselleştirmiş, yaratıcı, kendini etkili şekilde ifade edebilen, kendi ruhunun ve duygularının farkında olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, çalışmalarını genel anlamda “ Rehberlik” ve “ Psikolojik Danışmanlık” olarak ikiye ayırmıştır.

Öncelikli olarak “rehberlik” üst başlığı altında önleyici psikolojik danışmanlık hizmetleri sunan birimimiz, yaş düzeylerini, çocukların çevre uyaranlarını, değişen kültürel dengeleri, farklılaşan sosyal medya oluşumlarını, normalleşmiş gündelik patolojileri göz önünde bulundurarak öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve yöneticilerimize önleyici grup ve bireysel rehberlik yapmayı hedeflemektedir. Rehberlik üst başlığı altındaki misyonumuz; okuldaki yaşam alanlarını her daim gözlemleyerek koşulların ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi adına düşünce ve öneri üreten, proje geliştiren destek birimi olarak belirlenmiştir.

Misyonumuz göz önünde bulundurularak; çözüm odaklı düşünme, problem çıkmadan müdahale edebilme, problemi çözme aşamasında kolektif düşünme ve düşündürme, inisiyatif kullanabilme birimimizin benimsediği çalışma prensipleridir. Karakter Eğitimi Projeleri, Ebeveyn - Öğretmen Atölyeleri ve Grupla Danışma Çalışmaları rehberlik hizmetlerimizin omurgası olarak nitelendirilebilir.

“Psikolojik Danışmanlık” üst başlığı altındaki misyonumuz ise problem çıktığı takdirde, problemi 3. göz olarak değerlendirerek, öğrencilerimizin yaşam koşullarını ve çevresindeki problem yaratan faktörlerini göz önünde bulundurarak doğru yönlendirmeleri yapmaktır.

“Psikolojik Danışmanlık” üst başlığı altındaki misyonumuz göz önünde bulundurularak; soğukkanlı düşünme, pro-aktivist olma, pozitif bilimlerden yararlanma ve her çocuk masumdur perspektifinden düşünme birimimizin çalışma prensibidir. Birimimizin vizyonunu, pozitivist olma, pro-aktivist düşünme, eklektik yaklaşımları göz önünde bulundurarak tanı koyma, dışa dönük ve proje merkezli çalışmalar örgütleme, tüm bunları yaparken popüler olabilme ve okulumuzda yaşayan bütün gruplar tarafından algılanabilmektir.


Hedef ve Amaçları


Okulumuzdaki bütün bireylere psikolojik destek sağlayabilme

Avrupa Birliği projeleriyle kendini uluslar arası platformlarda ifade edebilme

Öğrencilerimizin farklı yeteneklerini keşfederek onları doğru çalışmalara yönlendirebilme

Yöneticilere, öğretmenlere , velilere düzenlenen atölye çalışmalarıyla kurum içi eğitim çalışmalarına katkı sağlayabilme

Yapılan test ve envanter çalışmalarıyla bireysel öğrenme farklılıklarını ortaya çıkarabilme

Bilinç yükseltme çalışmalarıyla öğrencilerimizde çevre ve insanlara karşı duyarlılık geliştirebilme

Alanımızla ilgili ulusal ve uluslararası değişiklikleri takip edebilme

Küçük yaşlardan itibaren  öğrenci  davranışlarını, öğrencinin fiziksel, ruhsal gelişimini  dijital ortamda kayıt altına alabilme

Öğrenci alımında rol oynayarak öğrenci kalitesini yükseltme

Okulumuza yeni katılmış öğrencilere okulumuzu oryante edebilme

Kayıt çalışmalarında yöneticilere destek sağlayabilme

Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler oluşturabilme


Ölçme ve Rehberlik


Ölçme ve Rehberlik aşamasında, standartizasyonu sağlanmış, akademik otoriteler tarafından geçerlilği kabul edilmiş psikometrik ve projektif testler kullanılmaktadır.