toggle menu

Sağlık Hizmetleri

Olabilecek herhangi bir durum karşısında acil müdahale gerektirecek ciddi durumlarda; öğrenci velisine haber verilerek en yakın sağlık merkezine veya devlet hastanesine götürülecektir. Velimize ulaşılamadığı durumlarda okul, tıbbi gerekleri yerine getirecektir. Velilerimizin öğrencinin sağlıkları ve özel durumları hakkında (astım-alerji vb.) öğretmenlerine ve okul idaresine bilgi vermesi, öğrencimizin sağlığı bakımından önemlidir.

Genel Aşı uygulamalarından önce, velilere okul yönetimi tarafından duyuru gönderilerek velinin onayı alınacaktır. Velilerimiz, bulaşıcı hastalıklarda okul yönetimi bilgilendirmek zorundadır.

Öğrencilerimiz rapor bitimine kadar okula gelmeleri yasaktır. Acil müdahale gerektiren durumlar dışında, öğrencilere doktor randevuları için dersten alınmasına izin verilmeyecektir. Bu nedenle velilerimizin, öğrencilerimizin okula gelmesine engel olmayan tedavi ve kontrolleri için, doktor randevularını, okul saatleri dışında almaya özen göstermeleri beklenir.