toggle menu

Sosyal EtkinliklerMüzik & Orff Eğitimi


Müziksel yetenek seviyeleri ne olursa olsun, her çocuğun hayatında müzik vardır ve her çocuk müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Salıncak Anaokulları olarak bizim amacımız çocuklarımızın bireysel ya da toplu biçimde şarkı söylemelerini, dans etmelerini, müzik dinlemelerini sağlayarak bu etkinliklere öğrencileri mümkün olduğunca dahil etmek ve çocuklarımızı bunlardan kendisini en iyi ifade edebileceği hangisi ise ona yönlendirmek ve genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazandırmaktır. Eğitim programımız içerisinde önemli bir yeri olan müzik çalışmaları, çocuk şarkıları söyleme, çeşitli müzik türlerini dinleme, çocuklar için beste yapmış bestecileri tanıma gibi çalışmaların yanı sıra, orff metodunu temel alan bir programdır. Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Carl ORFF tarafından geliştirilen bir metottur. Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut, ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Taklit ve keşfetmenin, doğaçlama ve müzik yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlar.


Yaratıcı Drama Eğitimi


Drama, oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması olarak ifade edilebilir. Okullarımızda yaratıcı drama eğitimi tıpkı iyi yazınsal metinler, çağdaş anne baba ve öğretmen ya da yaratıcı bir okul gibi, çağdaş, yaratıcı, demokratik bireyleri yaratmada temel araçlardan birisi olarak kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Yaratıcı drama eğitiminin temel aşamaları Isınma, Rol Oynama (Pandomim), Doğaçlama ve Rehberlik olarak uygulanmaktadır.

Yaratıcı drama çalışmalarının çocuklarımıza kazandırdıklarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.


- Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:

- Sosyalleşmeye katkıda bulunur.

- Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.

- Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.

- Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.

- Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.

- Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki metaforik dili kurması ve geliştirmesidir.

- Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur.


Görsel Sanatlar


Çocuklar, var olan gizli yeteneklerini ve güçlerini resmederek, oyun oynayarak kendiliğinden ortaya koyar. Resim etkinliği çocuğa belli bir biçim verip "bunu yap" gibi yönergelerle, kendi istediğimizi yaptırmak veya "ne isterseniz yapın" demek değildir. Çocuğa geniş özgürlükler tanıyarak onda var olanı ortaya çıkarmaktır. Bu özgürlükte sınırsız araştırma ve denemelere giren çocuk, kendi dünyasını tanır, yaratıcı gücünü geliştirir ve yeni dünyasını oluşturur. Özgürlük, çocuğu kendi halinde bırakmak olarak değil, her çocuğun kendine özgü yöntemlerinin belirlenebilmesi özgürlüğü olarak anlaşılmalıdır. Salıncak Anaokulu olarak bizim görevimiz onu belli kalıplara sokmak değil, bireysel gelişim düzeyine uygun eğitim verip geniş özgürlükler tanıyarak onun kendisini ifade etmesine yardımcı olmaktır.

Okullarımızda uygulanan resim etkinliğinin temel işlevleri:


- Yaratıcı düşünebilme

- Düşündüğünü çeşitli yöntem ve tekniklerle, estetik bir bütünlük içinde görselleştirebilme

- Ürün, olay ve olguları estetik, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme davranışları kazandırarak, çocukların estetik kişiliklerini geliştirmedir.


Klasik Bale & Modern Dans Eğitimi


Salıncak Anaokullarında bale çalışmaları konservatuar eğitimi almış öğretmenler ve çocuklarla iyi diyaloglar kurabilen ve onların her türlü sorunuyla ilgilenen uzman eğitmenlerden oluşmaktadır. Deneyimli öğretmenlerin verdiği bale eğitimi, üstün bir sanat zevki geliştirmenin dışında çocuğun sosyal ve fiziksel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır. Bale derslerinin piyano ve canlı enstrümanlar eşliğinde yapılması, öğrencinin müzikal açıdan da gelişmesini sağlamaktadır.

Bale programımızın amacı çocuklarımızın,


· Fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak,

· Sanatsal yeteneklerine yön vermek,

· Bale sanatının yanısıra diğer sanat dallarını da tanımasını ve sevmesini sağlamak, iyi bir sanatsever olmalarına olanak tanımak,

· Müzik kulağını, ritm ve dans duygusunu kuvvetlendirmek olarak özetlenebilmektedir.

Tüm öğrencilerimizin iyi bir temel bale eğitimi alması en önemli hedeflerimiz arasındadır. Sağlam bir temel, baleyi bir hayat tarzı olarak seçecek çocuklarımızın ileride dansçı ve öğretmen olarak kariyer edinmelerini kolaylaştıracak, baleyi hobi olarak seçen çocuklarımızın ise bale sanatını sevmesini, iyi birer seyirci ve dinleyici olmalarını sağlayacaktır.