toggle menu

Acil Durum Yaklaşımı

Valilik veya Kaymakamlık tarafından okulların çeşitli nedenlerle tatil edilmesi durumunda;

Velilerimizle en hızlı şekilde (telefon / e-mail) haberleşme sağlanacaktır.

İsteyen velilerimiz kendileri gelip çocuklarını alabileceklerdir.

Veli gelmeden ya da başka birisinin öğrenciyi alması için yazılı izin olmadan kesinlikle öğrenci okuldan bırakılmayacakdır.

Okulda kalan öğrencilerimiz, normal servis saatlerinde, diğer günlerdeki gibi evlerine gönderileceklerdir.

Olağanüstü durumlarda okulun tatil edilmesi öğle saatlerine rastladığında, okulda kalan öğrencilerimiz, normal günlerdeki gibi öğle yemeklerini yiyebileceklerdir.

Tüm öğrencilerimiz, okulumuzdan ayrıldıktan sonra öğretmen ve idarecilerimiz okulu terk edeceklerdir.

Doğal afet yaşanması durumunda;

Çocuklarımızın kontrollü bir şekilde okuldan tahliyesi sağlanacaktır.

Haberleşme zincirine göre gerekli kurumlara ve velilere haber verilecektir.

Daha önceden yapılan tatbikatlar kapsamında velilere bildirilen toplanma alanlarına gidilecektir.

Çocuklar toplanma alanlarında sadece velilerine teslim edileceklerdir.

Tüm öğrencilerimiz, okulumuzdan ayrıldıktan sonra öğretmen ve idarecilerimiz okulu terk edeceklerdir.