toggle menu

Kayıt Yenileme

Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.

Kayıt kabul bürosu tarafından takip edilen kayıt yenileme işlemi mali ve idari denetim altında gerçekleşir. Kayıt yenileme ve erken kayıt dönemimiz 07-11 Mart 2022'ye kadar yapılan yenilemelerde erken kayıt avantajından faydalanılır.