toggle menu

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

 

Okulumuzda öğrencilerimize yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmaya yönelik sanatsal, sportif, kültürel alanlarda öğrenci kulübü çalışmaları yapılmaktadır. Bu kulüp çalışmalarına katılacak öğrencilerin seçimi aşamasında öncelikle her kulüp öğretmeni 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kendi sosyal kulübünün içeriğini, katılım kriterlerini tanıtacaklardır. Bunun ardından sizlere göndereceğimiz kulüp tercih formuna her öğrencimiz velisiyle birlikte her gün için 1 kulüp seçimi yapıp ilgili bölümü dolduracaktır. Öğrenci tercihleri Rehberlik Servisi, sınıf öğretmeni ve kulüp danışman öğretmeni tarafından değerlendirilecek ve kulüplere öğrenci yerleştirmeleri yapılacaktır. Öğrencilerin karar verme becerilerinin gelişmesi amacıyla tercihlerinizi yaparken öğrencinin ilgili olduğu kulübü tercih etmeye özen gösterilmesi gerekmektedir. Kulüp çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülmesi için kulüp tercihleri belirlendikten sonra özel durumlar olmadıkça kulüp tercihlerinde değişiklik isteminde bulunulmamasını rica ederiz.

Öğrencilerimize yeni beceriler, yetenekler kazandırmak dileğiyle…

 

MÜZİK KULÜBÜ (BANDO TAKIMI)

Okul Orkestrası kulübünde, kulüp üyeleri öncelikle kendi enstrümanları üzerinde temel eğitim aşamasını geçerek daha sonra grup oluştururlar. Grup elemanlarıyla trampet, zil çalışmaları yapılarak bando takımı oluşturuldu.

 

DANS & BALE KULÜBÜ

Müziğin beyni etkilemesi ile bu etkileşimin psikolojik ve fizyolojik olarak bedene yansımasına dans denir.

Dans dersi sayesinde, bedenimizi tanır, onu doğru kullanabilmek için egzersizler yapar ve öğrenilen figürleri müziğin ritmine uyarak bedene geçiririz. Bu çalışma, bedenimizin ve dans yeteneğimizin gelişmesinin yanı sıra, disipline olabilmek, grupla koordineli hareket edebilmek, zamanı ve mekanı doğru kullanabilmek, çeşitli dans türlerinin figürlerini öğrenebilmek, estetik ve esneklik yönünden gelişebilmek ile birlikte seyirci önünde performans sergileyerek özgüven gelişimine de katkı sağlayacaktır.

 

İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ

Öğrencilerin İngilizce derslerinde öğrendiği kelime ve yapıları aktif halde kullanırken aynı zamanda yaratıcılıklarını ve drama yeteneklerini ortaya koymalarına olanak tanır. Öğrenciler yılsonunda sergiledikleri oyunla bir topluluk önünde performans sergileme konusunda kendilerini geliştirirler. Bununla birlikte yeni kelimeler öğrenir, konuşma becerisinde daha akıcı hale gelirler.

 

SATRANÇ KULÜBÜ

Satranç, yaşamda var olan mücadelenin tahta üzerinde anlatımıdır. Okulumuzda satrancın sevilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve mantıksal düşünmeyi geliştirmek amacıyla satranç kulübü kurulmuştur. Satranç eğitimi derslerimiz notasyon ve saat kullanarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin satrancın kurallarını öğrenmesi ve turnuvalara hazırlanmaları sağlanmaktadır. 

 

BASKETBOL KULÜBÜ

Basketbol kulübü öğrencilerimize, basketbolu sevdirmek, basketbolcu olmanın teknik kısımlarının dışında sporcuya grup halinde hareket etme, kaybetmeyi ve kazanmayı öğrenme, pedagojik yönlerinin dışında beslenme, uyku düzeni gibi nasıl yaşaması gerektiğinin bilincine varmasını sağlamaktır.

 

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ

Görsel Sanatlar Kulübü, çeşitli araç-gereç, malzeme ve tekniklerle sanatsal disiplinlere yönelerek en temel kavram ve yöntemlerin öğretileceği, yaratıcılığa ve sanata giden yol olarak uygulamaya konuldu.

Her çocuk yaratıcıdır, ancak ondaki yetenekleri bulup ortaya çıkarmanın şartı ise, alanında uzman rehber öğretmenler, çeşitli ve kaliteli malzemelerle özgür atölye ortamlarıdır. Öğrencilerimizi sanat kültürü edinmiş, çağdaş, uygar ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlarız.